OPTIMUS

De officiële naam van de stichting is: OPTIMUS Stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel primair onderwijs In de wandelgangen: OPTIMUS primair onderwijs. De stichting bestaat sinds 1 januari 2006.

De naam OPTIMUS stamt uit de Romeinse tijd en betekent ‘de beste’. Jupiter was oppergod van de Romeinen en werd verheerlijkt met de titel ‘Jupiter optimus maximus’ (zeer goede, zeer machtige).

Niet alleen bestuurde hij het heelal, ook hield hij een wakend oog over het leven op aarde.

De naam OPTIMUS straalt ook optimisme uit, een eigenschap die past bij de kenmerken van onze organisatie.

Ook een verwijzing naar het optimum, het optimale, is passend bij de ambitie die in het fusietraject is uitgesproken.

Door het in het logo gebruikte lettertype krijgt dit een krachtige uitstraling.
Wij hebben hiermee een krachtige en passende naam gevonden, die aansluit bij de ambitie en uitstraling van de organisatie.

OPTIMUS primair onderwijs wil een zeer goede organisatie zijn, zowel voor de 650 medewerkers, als voor de bijna 7000 kinderen, die dagelijks een van de 32 scholen bezoeken.

OPTIMUS primair onderwijs wil voor de werknemers een goede werkgever zijn. Ouders/verzorgers moeten ervaren, dat de Optimus-school waar hun kind onderwijs geniet, een veilige en vertrouwde plek is voor hun kind en voor henzelf.
Een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven.
In het logo valt de blauwe golf op, die de verbondenheid met de Maas tot uitdrukking brengt.

De vestigingsplaatsen van de meeste scholen bevinden zich immers in het stroomgebied van de Maas.

De missie van OPTIMUS

OPTIMUS streeft ernaar om dynamisch, vol vertrouwen en in gezamenlijkheid te bouwen aan de toekomst van allen die bij OPTIMUS betrokken zijn. OPTIMUS doet dit door zoveel mogelijk kwaliteiten van leerlingen aan te spreken en deze
samen met hen tot ontwikkeling te brengen.
Zo groeien de leerlingen op tot communicatief sturende volwassenen die bijdragen aan de leefbaarheid van de maatschappij van morgen.

College van Bestuur

Dhr. H. vd Ven (voorzitter)
Mevr. M. Donders

Stafbureau OPTIMUS

Bezoekadres
Stoofweg 2
5361 HZ Grave
T: 0485 – 318910
E: info@optimusonderwijs.nl
www.optimusonderwijs.nl

NIEUWS

Basisschool De vier Heemskinderen

Rondestraat 31
5352 LJ
Deursen-Dennenburg

T: 0486-411521
E: dir.vierheemskinderen@optimusonderwijs.nl

Basisschool De vier Heemskinderen

Rondestraat 31
5352 LJ Deursen-Dennenburg
BEL Basisschool De vier Heemskinderen MAIL Basisschool De vier Heemskinderen

VOLG Basisschool De vier Heemskinderen OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE