SAMEN

Samen leren, samen spelen, samen ontdekken, samen werken

ZELFSTANDIGHEID

Zelfstandig leren en werken is actief leren en werken

POSITIEF KLIMAAT

Waar een kleine school groots in kan zijn!

OPTIMUS WERELDSCHOOL

Waar kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen.

Welkom op De vier Heemskinderen!

De Heemskinderen is een fijne, kleine school met een goed pedagogisch klimaat. We hebben rond de 75 leerlingen en zullen onze deuren open houden. 

Het onderwijs wordt vormgegeven in combinatiegroepen, waar de afgelopen jaren goede resultaten in zijn geboekt.

We zijn trots op ons groene speelplein, waar kinderen van alle leeftijden heerlijk kunnen spelen en leren. We nodigen de ouders van twee- en driejarigen om eens te komen kijken. Maar ook als u in onze omgeving komt te wonen, maak dan een afspraak voor een rondleiding door de school.

Onze slogan: waar een kleine school groot in kan zijn!

Noortje Rutten – directeur

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl