Groepen

Er wordt op basisschool De vier Heemskinderen gewerkt in 4 kansrijke combinatiegroepen (1-2, 3-4, 5-6, 7-8). Dit houdt in dat er verbinding wordt gezocht tussen de leerlijnen.

We werken op De vier Heemskinderen vanuit het concept “kansrijke combinatiegroepen”. Deze aanpak is gebaseerd op 3 pijlers:

1.       De leerkracht vermindert het aantal instructies door waar mogelijk instructies voor verschillende jaargroepen of vakken met elkaar te verbinden;

2.       De leerkracht zorgt voor een goede instructie;

3.       Naast zelfstandig werken besteden leerlingen meer tijd aan sociaal en interactief leren.

De uitgangspunten van deze aanpak:

·       Beter aansluiten bij de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van kinderen;

·       Werkbaar voor de leerkracht: differentiatie op 3 niveaus;

·       Verbinden van leerstof.

 

Leerstof kan op twee manieren verbonden worden:

1.       Door het verbinden van instructies voor verschillende jaargroepen: met name voor de vakken begrijpend en technisch lezen, spelling en rekenen;

2.       Door het verbinden van instructies voor verschillende vakken, zoals taal of wereldoriëntatie.