Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke is gehuisvest in basisschool De Vier Heemskinderen.

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke is een van de speelzalen van Stichting Peuterspeelzalen Oss (SPO).

SPO biedt aan kinderen van 2 tot 4 jaar de mogelijkheid om, samen met leeftijdsgenootjes, in een veilige en vertrouwde omgeving te komen spelen.Vanuit deze gedachte kan een kind zich optimaal ontwikkelen.De gekwalificeerde leidsters hebben hierin een begeleidende en aanvullende rol.

Om de ontwikkeling van alle kinderen goed te volgen wordt er gewerkt met KIJK, een ontwikkelingsvolgsysteem dat ook in groep 1-2 van de basisschool wordt gebruikt. Deze lijst wordt besproken met de ouders.

Als kinderen 4 jaar zijn worden ze overgedragen aan de basisschool, dit voor een goede doorgaande lijn.Om dit allemaal op een deskundige manier te doen werkt SPO met het ontwikkelingsprogramma Piramide.

Piramide is een totaalprogramma, hetgeen betekent dat aan alle ontwikkelingsgebieden van de jonge kinderen aandacht wordt besteed.De methode heeft een sterke pedagogische basis, een krachtige leeromgeving en geeft een stevige stimulans aan de ontwikkeling van het kind.Piramide is een combinatie van spelen en leren.De ouders worden, door middel van een ouderbrief, van ieder thema op de hoogte gebracht.

Olleke Bolleke is geopend op:

maandagochtend van 8.45 uur tot 11.45 uur

woensdagochtend van 8.45 uur tot 12.15 uur.

Kom gerust een keer bij ons kijken!

Voor meer informatie:

Olleke Bolleke: T 0486-452296

SPO: T 0412-643221

Site: spo-oss.nl