Praktische zaken

 

Lestijden

Wij werken met het continurooster. Elke schooldag wordt er les gegeven van 8.30 uur tot en met 14.00 uur.

 

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, meldt dit dan voor 08:30 uur door naar school te bellen 0486-411521.

 

Ouderhulp 

De school maakt op verschillende manieren gebruik van de hand- en spandiensten van de ouders. Iedere groep heeft twee groepsouders. Als de groepsleerkracht aangeeft dat zij/hij op een bepaald gebied hulp van ouders wil hebben, benaderen de klassenouders andere ouders. Deze hulp bij activiteiten van ouders zijn onmisbaar voor de school. Zonder hulp zou een aantal activiteiten niet of in mindere mate uitgevoerd kunnen worden.

 

Speelplaats

Wij hebben een openbare speelplaats. Dit betekent dat er buiten schooltijden op de speelplaats gespeeld mag worden. Echter is de speelplaats na zonsondergang niet toegankelijk. 

 

Tussendoortje

Rond 10.00 uur hebben de kinderen in alle groepen een pauze. Ze eten dan een stukje fruit, groente of een (gezonde) boterham en drinken wat. Alle bekers en bakjes graag voorzien van naam.

 

Lunchen op school

De kinderen kunnen het drinken in de daarvoor bestemde bak plaatsen. Deze wordt door een klasgenoot in de koelkast geplaatst. Ook hier graag alle bekers en bakjes voorzien van naam. Onze voorkeur gaat uit naar drinken in een beker i.v.m. het beperken van het afval. Kinderen eten aan tafel. De leerkracht eet samen met de kinderen. Geeft u niet te veel mee. Eten wat niet op is, gaat mee naar huis, zodat u thuis kunt zien of er voldoende gegeten is. Neem, indien nodig, gerust contact op met de leerkracht om hier wat afstemming in te vinden.

 

Verjaardagen 

Wanneer een kind jarig is, zal er in de groep aandacht aan besteed worden. Dit gebeurt in alle groepen op verschillende manieren. Natuurlijk mag er door de jarige worden getrakteerd. De traktatie moet een kleinigheidje zijn en eetbaar (geen cadeautjes).

 

Hoofdluis 

Hoofdluis is een zeer hardnekkig probleem op scholen. Iedereen kan ze krijgen. Luizen worden overgedragen via kleding en onderlinge contacten. Vooral na vakanties zien we dat er vaak hoofdluis voorkomt op school. Na elke vakantie controleren we daarom ook de kinderen in de klas. De controle wordt geregeld door de ouders van de OR. U krijgt bericht als bij uw kind hoofdluis en/of neten worden geconstateerd. We verwachten dat u de haren van uw kind dan adequaat behandelt. Wanneer u bij uw kind hoofdluis constateert, stelt u de school daarvan op de hoogte. Wij informeren dan de ouders van de groep zodat alle kinderen thuis gecontroleerd kunnen worden.

 

Bewegingsonderwijs 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs in de gymzaal in Ravenstein. We worden hier door een bus naartoe gebracht. Tijdens de les zijn de kinderen gekleed in een sportbroekje en T-shirt met gymschoenen.

De kinderen van groep 1/2 krijgen bewegingsonderwijs in de speelzaal op school. Ze krijgen les in hun ondergoed en op gymschoenen. De gymschoenen blijven op school. De gymschoenen graag voorzien van naam.