BSO De Eerste Stap of AVEM

Buitenschoolse opvang op De vier Heemskinderen door AVEM

Op dit moment is buitenschoolse opvang door AVEM alleen mogelijk op de dinsdagen. De vier Heemksinderen heeft een extra lokaal ter beschikking, dat door AVEM wordt gebruikt voor Peuterwerk en BSO.
Indien er meerdere aanmeldingen zijn voor een andere middag, staat AVEM hiervoor open. Geef in dat geval bij “plaatsing” aan dat er behoefte is aan een extra middag.
Kinderen kunnen deelnemen aan leuke activiteiten en er is voldoende ruimte tot buitenspel op het schoolplein van de school.

Buitenschoolse opvang Stationssingel 8 Ravenstein door De Eerste Stap

De eerste stap verzorgt De buitenschoolse opvang voor De Bogaard, ’t Ravelijn en De vier Heemskinderen.
Vervoer van en naar De vier Heemskinderen in Deursen-Dennenburg wordt door De eerste stap verzorgd.
De BSO is in het zelfde gebouw ondergebracht als de kinderopvang. De overstap naar de buitenschoolse opvang is dus vertrouwd. Kinderen zijn snel gewend en kunnen deelnemen aan uitdagende en veelzijdige activiteiten. Samen op een ontspannende manier plezier hebben is voor ons erg belangrijk. Kinderen kunnen zich bij ons lekker uitleven in de gymzaal, het amfitheater, het voetbalveld of de mooi ingerichte buitenspeelplaatsen.

Soorten opvang die aangeboden worden:
Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Stationssingel 8

5371 BB Ravenstein

Telefoonnummer:

0486-415524

Aantal groepen:

3

LRKP-nummer:

891373809

GGD-rapport:

GGD rapport Stationssingel 8

Openingstijden:

Tijdens schoolweken op mandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot aanvang schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur.
Verlengde opvang van 18.00 – 18.30 uur.
Tijdens vakanties en opvang op roostervrije dagen van de basisschool van 07.30 – 18.00 uur