Leerlingenraad

In een leerlingenraad zitten leerlingen die gekozen zijn tijdens de verkiezingen. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken.

De leerlingenraad denkt mee over mogelijke verbeteringen voor de school. Daarnaast kan deze raad zich ook bezighouden met het meedenken over activiteiten.

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Uit iedere klas worden twee leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Zij worden voor twee jaar verkozen.

Een aantal keer per jaar komt de raad bij elkaar om, onder schooltijd, te vergaderen. In de vergadering bespreken zij met de directie de punten die in de klas naar voren zijn gekomen.

De leerlingenraad wil de leerlingen:

-       Een volwaardige inbreng geven

-       Inspraak geven

-       Democratie laten ervaren

-       Laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is

-       Zich meer betrokken laten voelen