Schoolgids en jaarplanning

Wij werken met twee schoolgidsen.

Een verkorte schoolgids, waarin de wisselende informatie over het lopende schooljaar staat.

Klik hieronder voor de verkorte schoolgids.

 

Daarnaast hebben wij een “grote” schoolgids waarin alle informatie staat. Deze wordt elk jaar in beperkte mate bijgewerkt.

De schoolgids wordt geschreven door de directeur in nauw overleg met het team. De medezeggenschapsraad stemt in met de inhoud van de schoolgids.

Als u vragen of suggesties heeft naar aanleiding van de inhoud van de schoolgids, of over andere zaken, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leerkrachten of met de directeur.

Klik hieronder voor de schoolgids.

 

In het beknopte jaaroverzicht ziet u wanneer geplande activiteiten zijn en op welke dagen de kinderen vrij zijn.

Klik op hieronder voor het jaaroverzicht op A4.