Opleidingsschool

Samen opleiden

Optimus P.O. is een opleidingsbestuur. Dat betekent dat we veel waarde hechten aan de opleiding en ontwikkeling van onze (toekomstige) leerkrachten. Samen Opleiden is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO-Raad en de lerarenopleidingen. Momenteel werken 21 van de 41 Optimusscholen intensief samen met de HAN Pabo binnen het kader Samen Opleiden. 

Op deze scholen worden studenten opgeleid en begeleid door schoolopleiders. Deze 8 schoolopleiders zijn in dienst bij Optimus, zij begeleiden en beoordelen deze studenten. Hiervoor worden zij één dag per week vrij gemaakt. Daarnaast zijn er 3 instituutsopleiders van de HAN op dagdelen inzetbaar op onze scholen. Optimus heeft de ambitie om in 2025 minimaal 30 opleidingsscholen te hebben.  

De vier Heemskinderen is opleidingsschool en beschikt over een eigen schoolopleider. De studenten zijn op een intensieve manier bij het onderwijs betrokken. Ze maken deel uit van het team en verzorgen lessen, maar zijn ook actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van het onderwijs. Het opleidingsprogramma op de HAN Pabo en het leren in de praktijk zijn nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar.   

Daarnaast werkt Optimus ook samen met de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) aan de HAN en Radboud Universiteit. De Radboud Universiteit (UNOS) verzorgt ook de opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO), waarmee Optimus P.O. tevens een convenant getekend heeft.