Onze school

Basisschool De vier Heemskinderen is een katholieke basisschool voor regulier basisonderwijs. De leerlingen die de school bezoeken, komen veelal uit de dorpen Deursen-Dennenburg, Dieden en Demen. De school wordt dagelijks bezocht door ongeveer 75 leerlingen.

Het team bestaat uit vaste leerkrachten, waarin diverse specialismes vertegenwoordigd zijn (zoals kansrijke combinatiegroepen, cultuur en gedrag). Er wordt gewerkt in 4 kansrijke combinatiegroepen (1-2, 3-4, 5-6, 7-8). Dit houdt in dat er verbinding wordt gezocht tussen de leerlijnen.

De vier Heemskinderen is een kleine school, die de klas en de school ziet als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gezien en gehoord voelen, een stem krijgen en samen leren om beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. De school staat bekend als een school met een positief klimaat.

We hanteren op basisschool De vier Heemskinderen het ‘vijf gelijke dagen model’. Alle leerlingen gaan van 8.30u tot 14.00u naar school. De kinderen hebben volgens het pauzerooster in de ochtend een kwartier pauze en na de middaglunch van een kwartier ook nog een kwartier pauze.

Op  basisschool De vier Heemskinderen krijgen kinderen onderwijs dat past in deze tijd. Het doet recht aan elk kind en is motiverend, uitdagend en sluit aan bij de interessesen talenten van leerlingen en leerkrachten.

Het resultaat van dit onderwijs is: kinderen en leerkrachten met PASSIE VOOR LEREN!