De toekomst

Basisschool De vier Heemskinderen blijft open!

Het voortbestaan van basisschool De vier Heemskinderen was even in twijfel.

OPTIMUS primair onderwijs heeft besloten de school open te laten, zeker nu we weer licht groeien.

De resultaten, de goede pedagogische sfeer, de medewerking van ouders hebben er aan bijgedragen dat economische redenen niet de doorslag gaven in de beslissing. Bovendien zien we dat het leerlingenaantal groeit! Van minder dan 60 leerlingen in 2019, naar 70 in 2021. Dit houdt in dat er geen twijfel meer hoeft te zijn om uw kind aan te melden. Aanmelden kan altijd door contact op te nemen met de directeur. De vier Heemskinderen wordt op dezelfde wijze als alle OPTIMUS scholen tegen het licht gehouden met betrekking tot resultaten, tevredenheid van ouders en leerlingen, inzet van het personeel, etc.